Stationsgaraget GA2

STATIONSGARAGET
Stationsgaraget är en p-anläggning innehållande ca 217 p-platser, fördelat på ca 109 garageplatser, 54 carportplatser samt 54 öppna p-platser bakom/under Brf Mariedahls fastighet. Detta garage är en så kallad gemensamhets-anläggning GA2, som 3st bostadsrättsföreningar är delägare i. Brf Kvarnbytornet, Brf Mariedahl och Brf Kvarnbyfallet.
Brf Kvarnbyfallet har ca 23% av p-platserna i Stationsgaraget. Hyresavtal görs sedan via samfällighetsföreningen/p-bolag.
I Stationsgaraget finns det även 12st MC-platser.

Avgiften för Garage p-plats i Stationsgaraget är fastställd till 1 000 kr/mån och bilplats för år 2021/2022

Avgiften för Carportplats =   750 kr/mån
Avgiften för öppen p-plats = 330 kr/mån

PARKERING/GARAGE (AIMO PARK)
För att ställa sig i kö till garageplatser/parkeringsplatser kontaktar man AimoPark på e-post: kundservice@aimopark.se eller telefon: 0771-96 90 06 som administrerar p-platserna.

Om ni upptäcker felparkerade bilar inom området, så skall ni omgående kontakta Aimo park, som sköter övervakningen.
Telefonnummer felanmälan: 0771-96 90 01
Övriga felanmälningar görs till vår förvaltare HSB Mölndal, som sedan skickar vidare till rätt företag.

FJÄRRKONTROLLER
De som har plats i Stationsgaraget, erhåller också en fjärrkontroll, som ingår i hyran. Skulle man dock tappa bort sin fjärrkontroll kostar detta 500 kr, som ersätts av hyrestagaren. 

ELBILSLADDNING

25% av platserna för respektive förening är utrustade med uttag för elbil (typ 2, max 11kw). Förhöjd avgift f.n 170 kr/mån för elbilsplats samt förbrukad el 1,5 kr/kWh ink moms. Priset för elen styrs av samfällighetens elavtal.

MÖS har satsat på att ligga i framkant och möjliggöra elbilsladdning för samfällighetens medlemmar med en stor andel av platserna elektrifierade. Våra laddningspunkter installerades under 2021.

För att hyra elbilsplats kontaktar man Aimopark som ordnar ett byte till elbilsplats om det finns någon tillgänglig. Därefter gör man en beställning av taggar till den specifika platsen genom att fylla i följande formulär väntetiden på nya taggar är cirka 2 veckor.

VANLIGA FRÅGOR

Vi kan inte starta och avsluta laddningen med samma tagg?
Samma tagg som startade laddningen måste också avsluta den, båda taggarna är kopplade till samma konto men sessionen är knuten till taggen. Är man två personer som delar på bilen så förvarar man alltså med fördel den tagg man använder i bilen och har den andra i reserv hemma om den första kommer bort.


Bifogade filer