Stationsgaraget GA2

STATIONSGARAGET
Stationsgaraget är en p-anläggning innehållande ca 220 p-platser, fördelat på ca 112 garageplatser, 54 carportplatser samt 54 öppna p-platser bakom/under Brf Mariedahls fastighet. Detta garage är en så kallad gemensamhets-anläggning GA2, som 3st bostadsrättsföreningar är delägare i. Brf Kvarnbytornet, Brf Mariedahl och Brf Kvarnbyfallet.
Brf Kvarnbyfallet har ca 23% av p-platserna i Stationsgaraget. Hyresavtal görs sedan via samfällighetsföreningen/p-bolag.

Avgiften för Garage p-plats i Stationsgaraget är fastställd till 1 000 kr/mån och bilplats för år 2021/2022

Avgiften för Carportplats = 6450 kr/mån
Avgiften för öppen p-plats = 330 kr/mån

PARKERING/GARAGE (AIMO PARK)
För att ställa sig i kö till garageplatser/parkeringsplatser kontaktar man Anna Karlsson på Aimo Park E-post: anna.karlsson@aimopark.com eller telefon: 018-489 01 23 som administrerar p-platserna.

Om ni upptäcker felparkerade bilar inom området, så skall ni omgående kontakta Aimo park, som sköter övervakningen.
Telefonnummer felanmälan: 0771-96 90 01

FJÄRRKONTROLLER
De som har plats i Stationsgaraget, erhåller också en fjärrkontroll, som ingår i hyran. Skulle man dock tappa bort sin fjärrkontroll kostar detta 500 kr, som ersätts av hyrestagaren. 

Bifogade filer