Historia

Området i Kvarnbyn där vi exempelvis har Brf Kvarnbyfallet är en före detta industritomt i östra Mölndal, som tidigare ägdes av Hexion Speciality Chemicals Sweden AB fram till 2007.

Området kallades först för SOAB (Svenska oljeslageri-aktiebolaget) 1916-1996. Med första världskrigets början genomfördes en sammanslagning av de svenska oljeslagerierna och då bildades SOAB. Soab AB köptes 1996 av Mc Worther Technologies och efter ytterligare ett antal affärer, så blev namnet på Mölndals-anläggningen senare Hexion Specialty Chemicals Sweden AB. Våren 2007 lade det företaget Hexion ned anläggningen.

Området utgör grunden till själva Mölndal. Det var kring forsen som staden växte fram. Redan på medeltiden utnyttjades vattenkraften till att driva traktens kvarnar och i slutet av 1800-talet utvecklas Kvarnbyn till ett av Sveriges viktigare industriområden med papperstillverkning, textilindustri och oljeslageri.

Det som utmärker Kvarnbyn är bland annat den långa kontinuitet av verksamheter som pågått under flera århundraden, samt att den bevarade industrimiljön speglar den industriella utvecklingen från medeltid fram till idag. Hela området utgör en samhällsmiljö med industrilokaler, bostäder och institutioner vilket gör Kvarnbyn inte bara intressant på ett lokalt plan, utan för hela Sverige vilket riksintresset ger uttryck för.

Fortsättning följer.................................