Välkommen till Brf Stocken, en miljömedveten förening

 

Vår policy:

Utifrån en ekologisk grundsyn vill vi miljöanpassa boendet i bostadsrättsföreningen Stocken. Med denna övergripande miljöpolicy vill vi påverka miljömedvetandet hos samtliga boende i föreningens fastigheter. Föreningens styrelse och de boende skall gemensamt medverka till att upprätthålla och utveckla en väl fungerande miljöanpassning på alla nivåer i lägenheter, gemensamma utrymmen och ytterområden.

 Detta uppnår vi genom att:

  • arbeta förebyggande med information och praktiska exempel.
  • alltid ta miljöhänsyn vid beslut om åtgärder som kan påverka miljön.
  • hushålla med och vårda gemensamma resurser.
  • använda miljövänliga och kretsloppsanpassade material och metoder.
  • följa gällande miljölagstiftning.
  • arbeta för ständig förbättring.
  • ta vara på den inneboende kraften i människors engagemang.
  • Föreningens styrelse arbetar aktivt för tydliga och konkreta mål, åtaganden och åtgärder på miljöområdet.

 

 Kontaktuppgifter:

HSB Brf Stocken, Stenhagsgatan 8B, 653 44 Karlstad

Vicevärd tel. 0707-45 77 12 vicevard.stocken@bredband.net

Ordförande Einar Andersson   ein.and@telia.com

tel. 0706-073528  

'