Välkommen till Brf Stocken, en förening som värnar om trivsel och miljö

Vår vision                                         

Alla våra medlemmar skall trivas och vara trygga i sitt boende.

Detta uppnår vi genom. En trivsam, välkomnande och välskött utemiljö som även representerar föreningen utåt.  Ett trivsamt, välskött boende med god komfort. Fokus på låg energiförbrukning, hållbar utveckling och låg miljö- påverkan. En sund ekonomisk utveckling för att vidhålla trygghet för föreningen och dess medlemmar. En kultur av lyhördhet, tydlighet, och kontinuerlig information inom föreningen.             

Vår miljöpolicy.                             

Utifrån en ekologisk grundsyn vill vi miljöanpassa boendet i bostadsrättsföreningen Stocken. Med denna övergripande miljöpolicy vill vi påverka miljömedvetandet hos samtliga boende i föreningens fastigheter. Föreningens styrelse och de boende skall gemensamt medverka till att upprätthålla och utveckla en väl fungerande miljöanpassning på alla nivåer i lägenheter, gemensamma utrymmen och ytterområden.                                                          

Detta uppnår vi genom att: 

Arbeta förebyggande med information och praktiska exempel. Alltid ta miljöhänsyn vid beslut om åtgärder som kan påverka miljön. Hushålla med och vårda gemensamma resurser. Använda miljövänliga och kretslopps-anpassade material och metoder. Arbeta för ständig förbättring. Föreningens styrelse arbetar aktivt för tydliga och konkreta mål, åtaganden och åtgärder på miljöområdet.                                                                                  


Kontaktuppgifter:

HSB Brf Stocken, Stenhagsgatan 8B, 653 44 Karlstad

Vicevärd tel. 0707-45 77 12 brfstocken@gmail.com

Ordförande Stefan Grahn grahn57@yahoo.com tel. 0761-007718