Andrahandsuthyrning

En förutsättning för en andrahandsuthyrning är att du som ägare av bostadsrätten har varit permanent bosatt i föreningen. Från 1 juni 2018 tar föreningen alltid ut en stadgeenlig avgift av medlemmen för andrahandsuthyrningen efter beslut på två olika stämmor av våra medlemmar. Den är på årsbasis 10% av gällande prisbasbelopp och debiteras medlemmen månadsvis, för år 2022 är avgiften således 403 kr/månaden.

Köp av bostadsrätt i föreningen för upplåtelse till annan är ej tillåtet, sådana medlemskap kommer avslås om man inte avser att bosätta sej i föreningen själv.
För att hyra ut i andra hand måste du informera styrelsen. Annars riskerar du att förlora besittningsrätten av bostadsrätten. Styrelsen har rätt att neka dig ifall du inte har fullgoda skäl till att hyra ut.
Fullgoda skäl kan vara arbete eller studier på annan ort eller att du vill pröva ett samboförhållande.
Uthyrningen skall alltid vara tidsbegränsad. Beroende på skäl är maxtiden för en andrahandsuthyrning två år. Tillstånd beviljas med max 6 månader åt gången. Se till att din ansökan om andrahandsuthyrning inkommer till styrelsen senast en månad innan påbörjad uthyrningsperiod.

Blankett för anmälan och accepterande av uthyrningsvillkor finns nedan för utskrift eller kan fås hos vicevärden.

Hyra andrahand - Hyresnämnden

Skälig hyra 2:a hand - beräkningskalkyl

Bifogade filer