Garage, mopedrum och p-platser

Parkeringsplatser 
Vi har 140 parkeringsplatser, 115 med och 25 utan motorvärmare. Priset är 219 kr/mån för plats med motorvärmare och 124 kr/mån utan. I stort sett alla platser utan motorvärmare ligger vid Hagalundsvägen. Det växlar för närvarande mellan få/inga lediga parkeringsplatser i föreningen.

 

Gästplatser - betalas via sms/app enbart!

Vi har sex parkeringsplatser för gäster. Det är nummer 104 och 105 närmast Thai Massage/Pizzerian vid Stenhagsgatan 10; nr 91 och 92 vid Stenhagsgatan 6,nr 136 och 137 utanför garagen parallellt med Hagalundsvägen. För att använda dessa gästplatser krävs att man betalar avgift. Betalning numera enbart med sms/app. 
Vidare finns fyra platser för 2-timmarsparkering närmast Låglandsgatan på parkeringen utanför Balans & Utveckling. Den biljettautomaten sitter vid Inlandsgatan. Observera att rätt betalautomat måste användas för att biljetten ska vara giltig! 

 Det finns också betalparkering vid Nordvärnsgatan och Inlandsgatan. För parkering på Nordvärnsgatan sitter biljettautomaten på husväggen mitt emot höghuset.

Mopedrum

Det finns idag tillgång till ett mopedrum på Hagalundsvägen 36/38 kostnadsfritt, tillträde ges efter kontakt med vicevärden. Ingen förvaring av mopeder i cykelrum alltså. Här finns utrymme tillgängligt utan kö för tillfället.

Garage

Det finns 53 garage i föreningen. Kötiden är 7-10 år. Medlemmar kan se kölistan under rubriken Anslagstavla. Sätter upp sej på kölistan gör man hos vicevärden. Storleken varierar på garagen varför ingen fast månadsavgift kan anges. De flesta garagen ligger på 15-18 m2, ca 40 st,  men det finns ett antal större också. Två st finns på drygt 30 m2.

Regler:

1.   Garage/parkeringsplatser är endast avsedda för boende i bostadsrättsföreningen.

2.   Syftet med platserna är att boende i föreningen ska ha möjlighet att parkera bilar och motorcyklar. Används platserna för andra ändamål, sägs de upp med 1 månads uppsägningstid. Uppställning av släpkärra eller husbil/husvagn är ej tillåtet.

 
3.   Styrelsen tilldelar respektive återtar rätten till hyra av garage och parkeringsplats. Rätten till platserna är inte en del av bostadsrätten. Vid överlåtelse av lägenhet återgår platsen till föreningen.
 
4.   Parkeringsplatserna är av två slag, med eller utan motorvärmaruttag. Plats med motorvärmaruttag har högre hyra.
 
5.   Normal tilldelning av garage/parkeringsplats är en plats per lägenhet. Finns det outhyrda p-platser kan medlem som har garage även få en p-plats. Om antalet tillgängliga parkeringsplatser tar slut har föreningen rätt att återta extratilldelad parkeringsplats när annan permanent boende saknar plats.
 
6.   Om föreningen måste återta en p-plats sker det med följande turordning:
 Den som hyr en plats utan att äga ett fordon.
 Den som hyr garage + p-plats och enbart har en bil i familjen.
 Den som hyr två p-platser men bara har en bil i familjen.
 
Om det finns flera platser att välja mellan inom respektive kategori, avgör i första hand den nya innehavarens adress vilken plats som blir aktuell. Finns det fortfarande flera att välja mellan, får lotten avgöra.
 
7.   Då antalet garageplatser är begränsat finns kölista upprättad hos vicevärden, samt på hemsidan under rubriken anslagstavla.
 
8.   Uppsägningstid för garage/parkeringsplats är normalt 3 månader, lika för såväl medlemmen som föreningen. För rätt till parkeringsplats eller garage ska fordonet vara:
 
· Funktionsdugligt
· Skattat
· Besiktigat
 
9.   Vid andrahandsuthyrning av lägenhet ges inte automatisk rätt till parkering eller garageplats, det fordras styrelsens godkännande precis som för uthyrningen av lägenheten.
 
10. Andrahandsuthyrning av garage eller parkeringsplats är förbjuden och leder till omedelbar uppsägning av kontraktet.
 
11. Parkering av avställt fordon får enbart ske med styrelsens tillåtelse och under en period av max 6 månader.