Ordningsregler

För allas vår trivsel

Boende i flerfamiljshus kräver ömsesidigt hänsynstagande. Någon kan störas och irriteras av det en annan finner helt OK. Gemensamt har vi dock alla en strävan att få vårt bostadsområde så trevligt och trivsamt som möjligt.


För att det ska bli så måste vi tänka på att

· kl 22.00 till 06.00 skall vi låta våra grannar få nattro

· alltid stänga entrédörrar och dörrar till källare för att undvika inbrott och stölder

· lägenheten endast får användas som bostad

· mattskakning och annan rengöring av textilier ska ske på därför avsedd plats, inte på balkong eller genom fönster

· respektera föreningens regler för tvättstugorna, då egen tvättmaskin används gäller samma tider som för tvättstugan

· rastning av hundar och katter inom området inte är tillåten

· matning av fåglar inte får ske från fönster eller balkong

· visa hänsyn och inte störa grannar genom högljudd musik osv. Tänk på att bas vibrerar långväga.

· biltrafik inom bostadsområdet endast är tillåten för i- och urlastning- gällande trafikbestämmelser absolut måste följas - t ex parkeringsförbud

· cyklar ska placeras i cykelställ eller cykelrum

· grillning på balkongen enbart med elgrill

· inte kasta fimpar, portionssnus eller dylikt på marken

· enbart Balcos blomlådor används på utsidan och eventuella parabolantenner placeras inne på egna balkongen

Ligger det skräp på marken - plocka upp det och lägg i en papperskorg eller rätt behållare i miljörummet


Vi har alla ett ansvar för att hålla kostnaderna nere, tänk därför på att

· följa de regler som gäller för vår sophantering, sortera ut alla förpackningar och lägg dem i avsedd behållare, ta isär och platta till pappkartonger och inga matrester får läggas i restsoporna, det finns ett eget kärl för matavfall. Använd alltid de bruna papperspåsarna som finns i miljörummen 

· vara aktsam om byggnader och planteringar, anmäl fel och skador till vicevärden

· inte lämna vattenkranar öppna även om vattnet tillfälligt är avstängt

· i möjligaste mån spara på vatten, t ex genom att duscha snabbt och inte skölja disk i rinnande vatten.

Det är din skyldighet som medlem att snarast anmäla skada som kräver snabb åtgärd till vicevärden eller styrelsen.

 
Om vi följer dessa regler får vi alla en bättre och trivsammare boendemiljö.

Bifogade filer