Stadgar

Föreningen har antagit nya normalstadgar-2023 

Stadgarna ligger som bifogad fil.

Nedan hittar du en film som beskriver vad som finns i "Mitt HSB" - Se den!:

" target="_blank">Mitt HSB

 

Bifogade filer