Fakta om föreningen

Storlek
Föreningen har 180 lägenheter, fördelade på 24 trappuppgångar.

Hiss
Fastigheten består av två st trevåningshus, som saknar hiss.

Garage och parkeringsplatser
Föreningen har 53 garage och 140 parkeringsplatser, de flesta med motorvärmare. Till garagen är det 7-10 års kö, men parkeringsplats finns normalt att hyra för 219 kr/mån för motorvärmare resp 124 kr/mån utan motorvärmare. 

Lokaler
Gästrum för övernattning. Gym med crosstrainer, löpband, motionscykel, roddapparat, skivstänger m m. Fritidslokal för mindre fester/sammankomster och även här möjlighet för gästövernattning om gästrummet redan är bokat. Tänk dock på trivselreglerna, att inte störa grannarna. Hobbyhörna med arbetsbänk för mindre snickeriarbeten och målning.

Källsortering
Föreningen har tre miljörum där vi sorterar återvinningsbart avfall i 9 fraktioner. Finns ingen behållare för det du vill lämna, ska det inte lämnas i dessa utrymmen utan köras av den enskilde till närmaste återvinningscentral. inget ställs på golven alltså!

Bredband/telefon/TV
Fastigheten har 250/250 MB bredband och fast telefoni mini genom Telenor och kabel-TV (grundutbud) via Comhem. Allt ingående i månadsavgiften.

Underhållsplan
Föreningen har en 40-årig underhållsplan som uppdateras årligen. Fastigheten genomförde stambyte 1995-96 och samtliga badrum renoverades samtidigt. Alla värmekulvertar byttes ut, dagvatten- och samlingsledningarna byttes/relinades, lägenheternas elkablar drogs om till 3-fas (spis mot tilläggskostnad för innehavaren) samt att balkongerna byggdes ut och glasades in 2011-12.

Bostadsrättstillägg

Som bostadsrättshavare kan man bli skyldig att återställa lägenheten efter t ex en vattenskada, vilket inte täcks av en vanlig hemförsäkring och kräver ett bostadsrättstillägg på försäkringen. Detta tillägg tecknar föreningen kollektivt för alla lägenheter. Kostnaden ingår i månadsavgiften. Tänk på fackmannamässiga utföranden, spara kvitton då åldersavdrag alltid görs. Hemförsäkring ombesörjer den enskilde medlemmen själv.

Information om överlåtelser
Överlåtelseavgiften betalas av säljaren. Kontakta HSB Värmland för aktuell kostnad.

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Kontaktperson
För mer information, kontakta vicevärd Carina Nordh via telefon 0707-457712 eller e-post brfstocken@gmail.com.