Brandvarnare och inomhustemperatur

Batterier:
Brandvarnarens batterier är fast monterade och ska räcka minst åtta år. Alla brandvarnare sköter föreningen byte av i samband med OVK. När batterierna börjar ta slut piper den med en minuts intervall under 3-4 veckor. Då ska hela brandvarnaren bytas ut. Om batterierna indikerar att de är slut, kontakta vicevärden för en ny om så behövs.
 
Skötsel:
Dammsug brandvarnaren minst två gånger om året med ett mjukt munstycke. Den får inte målas. Matos, vattenånga från duschrum och kraftigt drag kan få brandvarnaren att falsklarm. Ta i så fall ner den och stäng av den tills problemet är löst.
Om det har kommit fukt i den kan man försiktigt torka av batterierna med en trasa.
 

Obligatorisk inomhusmätare i samtliga lägenheter.

Inomhusgivaren monterades upp 2016. Mätaren tillhör lägenheten och får inte tas bort eller byta plats i lägenheten. Den ingår i föreningens styrsystem för temperaturen.

Alla mätare är ständigt uppkopplade mot systemet och samtliga ingår i uppsamlingen till vårt mätsystem. Felmeddelanden går direkt ut till behöriga för kontroll av vad eventuella fel kan vara om underliga eller inga värden alls inkommer.

Vid förlust eller sabotage mot denna givare kommer den enskilde medlemmen få stå för kostnaden att en ny kommer på plats. Den sitter på en given plats av en anledning.

Med vänliga hälsningar styrelsen Brf Stocken