Välkommen

Brf Tjärhovet är ett privatbostadsföretag. Föreningen bildades 2003 och äger fastigheten Rudan Större 11 i Stockholm. På fastigheten finns ett bostadshus som uppfördes år 1906 och totalrenoverades 1983. Föreningen upplåter 30 bostadslägenheter med bostadsrätt, två bostadslägenheter med hyresrätt. Föreningen har i dagsläget fem hyreslokaler, varav  tre är belägna i markplan och två i källarplan.

 

Kontakta gärna styrelsen via mail:

brf.tjarhovet@gmail.com