Avgifter, hyror, pantsättningsdokument

Har ni frågor gällande avgiftsavier så kontakta Fastighetsägarna (kontaktuppgifter nedan). Till dem skickar ni också dokument gällande registrering och avregistrering av pantsättning av er bostadstätt.

 

Avgifts- och hyreshandläggare, Fastighetsägarna Service
Box 12871
112 98 Stockholm
E-post: kundservice@fastighetsagarna.se
Telefon: 08-617 76 00 vardagar kl 9-11:30 för boende och lokalhyresgäster.