Renovering

Styrelsen ska godkänna alla renoveringar som är av betydande karaktär.

Renovering som innebär väsentlig förändring av lägenheten, dvs. exempelvis förändringar eller ingrepp i fasad, bärande väggar, rörsystem för värme, vatten och avlopp och ventilation, får företas endast efter att tillstånd inhämtats från styrelsen och förutsatt att förändringen inte medför men för föreningen eller annan medlem. Tillstånd fås genom att du som medlem inkommer med en skriftlig förfrågan tillsammans med eventuella ritningar eller intyg. Svar på förfågan kan som regel fås i direkt anslutning efter nästkommande ordinarie styrelsemöte, vilket normalt innebär max en månad efter att förfågan inkommit. Förfrågan kan ske via e-post till [javascript protected email address]. Viktigt är att renoveringar är fackmannamässigt utförda.

Enklare renovering av tex ytskikt eller annat som inte väsentligt förändrar lägenheten får göras utan att godkännande inhämtas

Tänk på att informera dina närmsta grannar när du planerar renovering så att de är informerade om och förberedda på eventuell olägenhet och oljud.