Andrahandsuthyrning

Brf Tjärhovets riktlinjer för upplåtelse av bostadsrätt i andra hand

Det är inte tillåtet att genom andrahandsuthyrning upplåta sin bostadsrätt utan tillstånd. Varje enskild andrahandsuthyrning ska godkännas av styrelsen. Det ska finnas "skäl" enligt bostadsrättslagen och hyresgästen skall vara namngiven. Otillåten andrahandsuthyrning av lägenhet kan leda till att bostadsrätten förverkas.

Föreningen tar ut en avgift av den som upplåter sin lägenhet i andra hand. Avgiften per år uppgår till ett belopp motsvarande 10 % av gällande prisbasbelopp för året lägenheten är upplåten i andra hand. Om lägenheten upplåts under del av år beräknas avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten.

Informera din hyresgäst om rutiner kring sophantering i föreningen: https://egrannar.se/brftjarhov...

Förfrågan om andrahandsuthyrning kan ske via e-post till brftjarhovet@gmail.com.