Sopor

I våra soprum får man bara slänga hushållssopor packade i ihopknutna soppåsar i de gröna kärlen och matavfall i ordentligt förslutna papperspåsar i det bruna sopkärlet. Papperspåsar för matavfall finns på hyllan i soprummet. Inga sopor får läggas utanför kärlen.

Glas, kartonger, plast, metall, tidningar etc. kan slängas på återvinningsstation tex på Södermannagatan invid Katarina Norra skola eller Renstiernas gata vid korsningen Skånegatan. Större grovsopor kan du lämna vid återvinningscentral tex. Östberga ÅVC. En gång per år ordnar föreningen möjlighet att slänga grovsopor - normalt sker detta i samband med gårdsstädningen på våren. Sopor/grovsopor får inte ställas på trapphus, i allmänna källarutrymmen eller på gården.

Du som bostadsrättsinnehavare eller hyresgäst i föreningen ansvarar för att du och dina gäster eller andra som hanterar sopor från din lägenhet lämnar dem på rätt ställe.

Läs mer här:

www.sopor.nu och https://www.stockholmvattenochavfall.se/har-lamnar-du-avfall