Mäklarinformation

Om föreningen

Fastigheten byggdes år 1906

Adresser: Nytorgsgatan 21A och Tjärhovsgatan 40

Antal lägenheter i föreningen: 32

- varav bostadsrätter: 30

- varav hyresrätter: 2

Antal lokaler: 5

Föreningen är en äkta Bostadsrättsförening

I avgiften ingår: värme, VA

Fastigheten är ansluten till kabelnät via Tele2 och boende tecknar egna avtal med leverantören

Beslutade eller planerade avgiftsändringar: Se senaste årsredovisning nedan

Beslutade större reparationer eller ombyggnader av fastighten:  Se årsredovisning samt underhållsplan nedan

Renoveringar utförda de senaste åren: Se årsredovisning samt underhållsplan nedan

Föreningens vind bebyggdes till bostadsrätter 2012

Tomtmarken ägs av föreningen

Föreningen har inte garage eller parkeringsplats 

Fastigheten har hissar och barnvagnsrum i båda trapphusen samt cykelrum i entréplan på Nytorgsgatan 21A

Vad gäller ägande av föreningensbostadsrätter godkänns delat ägande 

Beslut om medlemskap fattas formellt vid styrelsemöte.

Juridisk person godkänns inte som medlem

Föreningen tillåter inte att lägenhet används som övernattningslägenhet

Köparen belastas överlåtelseavgift om 2,5% av det prisbasbelopp som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap genom föreningens förvaltare Fastighetsägarna. 

En pantsättningsavgift om 1% av  av det prisbasbelopp som gäller vid tidpunkten för pantsättning belastas pantsättaren genom föreningens förvaltare Fastighetsägarna. 

Ansökan om medlemskap/utträde skickas till: 

BRF Tjärhovet, Nytorgsgatan 21A, 116 22 Stockholm

Eftersom det är en liten förening är det bra om föreningens medlemmar kan tänka sig delta i förvaltningen av huset genom styrelsearbete el dyl.  

Bifogade filer