Föreningsstämma

Föreningsstämman hålls årligen innan utgången av juni månad. Kallelse skickas senast två veckor innan mötet till samtliga medlemmar genom utdelning i postboxar, via mejl och genom anslag på denna hemsida.

Föreningsstämman är ett viktigt möte där vi som bor i föreningen tillsammans bestämmer om Roslagsgårdens framtid och det är därför viktigt med en stor uppslutning. 

Här kan du läsa protokoll och årsredovisning från de senaste tre åren. Kontakta [javascript protected email address] om du vill ta del av äldre handlingar.

Senaste uppdatering gjord 210505.

Bifogade filer