Stadgar

Bostadsrättsföreningen Roslagsgårdens stadgar är senast reviderade och antagna vid föreningsstämma den 3/6 2020.

Senaste uppdatering gjord 200604.

Bifogade filer