Din lägenhet

Av stadgarna framgår bland annat dina rättigheter och skyldigheter som bostadsrättsinnehavare. Stadgarna hittar du under rubriken "Stadgar" till vänster.

Namnskyltar
I entrén till varje trapphus finns en tavla med namn på boende. Meddela Forstena så lägger de till eller ändrar namn. Uppge namn, adress och trappuppgång. 

Kontaktuppgifter till Forstena framgår under rubriken "Felanmälan".

Namn på dörr sätter var och en upp själv.

Bostadsrättsförsäkring
Tänk på att teckna tilläggsförsäkring för bostadsrätt när du försäkrar din bostad. På så sätt är du skyddad mot både egna och grannens olyckor.

Förråd
Till varje lägenhet hör ett källarförråd eller ett vindsförråd. Var och en svarar själva för att skaffa hänglås. Tänk på att det inte är tillåtet att förvara brandfarliga vätskor i förråden.

Ansökan om renovering av lägenhet
Innan du inleder en renovering eller ombyggnad i din lägenhet måste du lämna in en skriftlig ansökan till styrelsen. Ansökningsblanketten "Ansökan om renovering" finns längst ned på denna sida. Det finns särskilda regler som måste följas för att undvika skador som drabbar hela föreningen.

Vid köksrenovering godkänns passiva fläktar och kolfilterfläktar. Det är tillåtet att byta till elspis.

Styrelsen kan komma att kräva att särskild besiktning görs. I dessa fall utser styrelsen en oberoende besiktningsman. Kostnaden belastar lägenhetsinnehavaren.

Ansökningsblanketten skickas till [javascript protected email address] senast sex veckor innan och det är absolut inte tillåtet att påbörja arbetet innan ansökan är behandlad. Om så görs kan lägenhetsinnehavaren åläggas att betala bland annat återställningskostnader.

Av hänsyn till grannarna får inte renoveringsarbeten som medför hög ljudnivå påbörjas före kl 08.00. Det är inte tillåtet att förvara virke, sopor eller annat brandfarligt material utanför lägenheten eller i trapphuset under renoveringstiden.  

Mer information finns i våra stadgar och i kapitel 7 § 7 i Bostadsrättslagen.

Andrahandsuthyrning
Om du vill hyra ut din lägenhet i andrahand är du skyldig att skicka in en ansökan till styrelsen ([javascript protected email address]).

A
ndrahandsuthyrning får omfatta max 12 månader. Därefter kan ansökan göras för ytterligare 12 månader (totalt 24 mån). Det är lägenhetsinnehavarens skyldighet att upplysa den som hyr lägenheten om vikten av att delta i föreningens aktiviteter (t ex föreningsstämma, städdagar).

Styrelsen tar årligen ta ut en avgift för andrahandsupplåtelse om 10 % av gällande prisbasbelopp i enlighet med § 9 i stadgarna. Avgiften betalas av den som upplåter sin lägenhet i andra hand.

Ansökan ska vara styrelsen tillhanda senast sex veckor innan andrahandsuthyrningen ska påbörjas. 

Senaste uppdatering gjord 190307.

Bifogade filer

Klicka på de filer du vill ladda ned.