Renovering och ombyggnad

Innan du inleder en renovering eller ombyggnad i din lägenhet måste du lämna in en skriftlig ansökan till styrelsen. Du måste också följa de särskilda regler som styrelsen tagit beslut om.  

Ansökningsblanketten "Ansökan om renovering" och "Regler vid renovering och ombyggnad" finns längst ned på denna sida. Om reglerna inte följs kan Brf Roslagsgården vidta erforderliga åtgärder för regeluppfyllnad på bostadsrättshavarens bekostnad.

Ansökningsblanketten skickas till info@roslagsgarden.se senast sex veckor innan renoveringen påbörjas. Det är absolut inte tillåtet att påbörja arbetet innan ansökan är behandlad. Om så görs kan bostadsrättshavaren åläggas att betala bland annat återställningskostnader.
 
Sidan senast uppdaterad 2019-03-29.

Bifogade filer