X
 • Stockholms län

 • Göteborg & VG Region

 • Blekinge län

 • Norrbottens län

 • Utomlands - Ej Sverige


 • Sopor

  Vår sophantering inom föreningen rör endast matavfall och tidningar. Allt annat avfall är den enskildes ansvar att ta hand om.

  Den närmaste återvinningsstationen finns cirka 100 m bort, vid korsningen Frejgatan/Tulegatan. Där kan du lämna glas, kartonger, metall och plast.

  Här hittar du övriga återvinningsstationer på Norrmalm.

  Senaste uppdatering gjord 2016-11-28.
  Annonser