Föreningsstämma

Föreningsstämman hålls årligen innan utgången av juni månad. Kallelse skickas senast två veckor innan mötet till samtliga medlemmar genom utdelning i postboxar, via mejl och genom anslag på denna hemsida.

Föreningsstämman är ett viktigt möte där vi som bor i föreningen tillsammans bestämmer om Roslagsgårdens framtid och det är därför viktigt med en stor uppslutning. 

Här kan du läsa protokoll och årsredovisning från de senaste tre åren. Kontakta [javascript protected email address] om du vill ta del av äldre handlingar.

Kallelse föreningsstämma 2018

Styrelsen för Brf Roslagsgården kallar till föreningsstämma tisdag den 21 maj, kl 19.00. Hotell Hansson, Surbrunnsgatan 38.
 
Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av minst tre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna väljs för ett år vid ordinarie föreningsstämma. Styrelsen utser inom sig ordförande, sekreterare och ekonomiansvarig. Styrelsen kan också utse särskilda arbetsgrupper för t ex IT/TV (bredband, fiber, kabelTV), upphandling av tjänster, tvättstuga, bastu, städdagar och gårdsmiljö.
 
Under verksamhetsåret har styrelsen bestått av Peter Bellevik, Anders Klevard, Douglas Martinsson och Catarina Hanell. Caroline De Geer flyttade i november och lämnade då styrelsen. 
 
Valberedningen består av Charlotta Åhman och Malin Wallebom. Kontakta dem om du har förslag till nya styrelseledamöter eller om du själv är intresserad av att engagera dig i föreningens verksamhet.
 
Kallelse med dagordning, årsberättelse och styrelsens förslag till stadgeändringar är mejlade till medlemmarna den 16/4. Handlingarna finns också publicerade på denna sida.

 Senaste uppdatering gjord 190416.

Bifogade filer

Klicka på de filer du vill ladda ned.