Felanmälan

Forstena sköter föreningens tekniska förvaltning. 

Felanmälan
Görs med fördel via: www.forstena.se. Klicka på Felanmälan uppe i högra hörnet, fyll i föreningsnamnet (Roslagsgården). Välj adress i rullistan och fyll i uppgifter samt ange ärende, det statliga lägenhetsnumret ska anges.Bilder kan bifogas. Telefon felanmälan vardagar: kl 08.00-09.00, 070-984 05 81.

Teknisk förvaltare
Anton Lind, fastighetsskötare, 076-142 40 80 eller 08-704 83 50

Fastighetsskötare
Dan Nilsen, 070-984 97 83

Telefon
076-142 40 80, 070-984 97 83, 08-704 83 50. 

E-post
[javascript protected email address].

Jour
Jouren ska endast användas för att hantera speciellt svåra situationer som kan uppstå på och utanför vanlig arbetstid. Att använda jourtjänster är betydligt dyrare än att använda sig av hantverkare på arbetstid. Därför måste vi vara återhållsamma med hur vi använder jouren. Det sagt så ska man inte vara rädd för att använda jouren när felet är akut. 

När anses ett fel vara akut?
Generellt kan man säga att ett fel är akut när det finns risk för personskada eller om situationen förvärras ju längre man väntar. 

Exempel på akuta problem som ska rapporteras till vår jour snarast möjligt:

 • Vatten: Utströmmande vatten från t.ex. en brusten vattenledning.
 • Avlopp: Totalt stopp, d.v.s. ingen genomrinning eller risk för personskada (t.ex. halkrisk) eller skada på fastigheten.
 • El: Brott på ledning eller helt strömlös lägenhet (ej p.g.a. av nätavbrott) och/eller risk för personskada eller skada på fastigheten föreligger.
 • Glas: Krossad glasruta med risk för personskada eller inbrott föreligger.
 • Skadegörelse: Skada på fast egendom där risk för personskada eller inbrottsrisk föreligger.

Exempel på icke akuta problem som inte ska anmälas till jour:

 • Vatten: Inget varmvatten, droppande kran, fuktinträngningar i lägenheter/trapphus.
 • Avlopp: Vatten rinner långsamt, men ej stopp.
 • El: Trasig säkring/eluttag.
 • Glas: Sprucken glasruta.
 • Värme: Ingen värme i element.
 • Störning: Festligheter hos granne.

Jouranmälan
Om du läst ovan och anser att felet är av akut karaktär kontaktar du jouren.
Telefon 08-18 60 00 (alla dagar, dygnet runt).

Vid arbeten i bostäder som utförs av jour står lägenhetsinnehavaren själv för kostnaderna. Medlemmar kan själva välja att använda annan entreprenör.

Av stadgarna framgår vilken typ av underhåll och reparationer du som bostadsrättsägare svarar för.

Senaste uppdatering gjord 2019-03-07.