Sopor

Vår sophantering inom föreningen rör endast matavfall och tidningar. Allt annat avfall är den enskildes ansvar att ta hand om.

Den närmaste återvinningsstationen finns cirka 100 m bort, vid korsningen Frejgatan/Tulegatan. Där kan du lämna glas, kartonger, metall och plast.

Här hittar du övriga återvinningsstationer på Norrmalm.

Senaste uppdatering gjord 2016-11-28.