Din lägenhet

Av stadgarna framgår bland annat dina rättigheter och skyldigheter som bostadsrättsinnehavare. Stadgarna hittar du under rubriken "Stadgar" till vänster.

Namnskyltar
I entrén till varje trapphus finns en tavla med namn på boende. Meddela Forstena så lägger de till eller ändrar namn. Uppge namn, adress och trappuppgång. 

Kontaktuppgifter till Forstena framgår under rubriken "Felanmälan".

Namn på dörr sätter var och en upp själv.

Bostadsrättsförsäkring
Tänk på att teckna tilläggsförsäkring för bostadsrätt när du försäkrar din bostad. På så sätt är du skyddad mot både egna och grannens olyckor.

Förråd
Till varje lägenhet hör ett källarförråd eller ett vindsförråd. Var och en svarar själva för att skaffa hänglås. Tänk på att det inte är tillåtet att förvara brandfarliga vätskor i förråden.

Andrahandsuthyrning
Om du vill hyra ut din lägenhet i andrahand är du skyldig att skicka in en ansökan till styrelsen ([javascript protected email address]).

Andrahandsuthyrningens längd får omfatta max 12 månader i taget. Därefter måste ny ansökan skickas in. Det är lägenhetsinnehavarens skyldighet att upplysa den som hyr lägenheten om vikten av att delta i föreningens aktiviteter (t ex föreningsstämma, städdagar).

Styrelsen tar årligen ta ut en avgift för andrahandsupplåtelse om 10 % av gällande prisbasbelopp i enlighet med § 9 i stadgarna. Avgiften betalas av den som upplåter sin lägenhet i andra hand.

Ansökan ska vara styrelsen tillhanda senast sex veckor innan andrahandsuthyrningen ska påbörjas. 
 
Balkongskydd
Balkongskydd som sätts upp efter den 13/8 2019 ska ha kulörfärg nr 929 (3005-Y50R).

Senaste uppdatering gjord 190813.

Bifogade filer