Gemensamhetsregler

Vi som bor i Brf Roslagsgården är gemensamt ansvariga för vår ekonomi, våra fastigheter och vår boendemiljö. Var och en av oss måste respektera och följa de gemensamhetsregler som gäller.

 • Cyklar ska endast parkeras vid cykelställen.
 • Brandfarliga eller explosiva varor får inte förvaras i källar- eller vindsförråd.
 • Sekelskifteshus har dålig ljudstandard där ljud sprider sig vertikalt uppifrån och ner. Det är vanligt med dålig stegljudsisolering, vilket innebär att man hör när personer går över golvet. Tänk därför på att anpassa ljudnivån så att inte dina grannar störs. Det är extra viktigt efter kl 22.00. Då ska inte musik spelas eller egen tvättmaskin köras.
 • Renoveringsarbeten som medför hög ljudnivå får inte påbörjas före kl 08.00 (gärna lite senare på helger) och inte pågå efter kl 22.00.
 • Det är inte tillåtet att förvara virke, sopor eller annat brandfarligt material utanför lägenheten eller i trapphuset. 
 • Det är inte tillåtet att använda kol om du grillar på balkongen m h t brandrisken.
 • Ta hänsyn till de regler som finns uppsatta i tvättstugan. 
 • När hissen används får inte maxvikten överskridas. Om så görs kan du bli ersättningsskyldig.
 • I sopcontainrar får endast matavfall och tidningar slängas. Allt annat avfall är den enskildes ansvar att ta hand om.
 • De särskilda regler som gäller för andrahandsuthyrning och renoveringsarbeten måste följas. Läs mer under rubriken "Din lägenhet".
 • Hundar får inte rastas på våra innergårdar.

Senaste uppdatering gjord 2019-01-23.