Brandskydd

Ditt ansvar innanför din ytterdörr - Brandvarnare
I varje bostad ska det finnas minst en brandvarnare. Varje bostadsrättsinnehavare ansvarar för att brandvarnare finns, och fungerar. Då en brandvarnare täcker en yta på ca 60 kvm behöver lägenheter som är större än 60 kvm förses med minst två.

Föreningen rekommenderar också, i linje med MSB normer och riktlinjer, att varje bostadsrättsinnehavare förser sin lägenhet med pulverbrandsläckare  och en brandfilt.

Med en pulversläckare på 6 kg, och effektivitetsklass 43A 233BC  kan du släcka de flesta typer av mindre bränder som kan uppstå i ett rum. Storleken 6 kg rekommenderas då den innehåller tillräckligt mycket släckpulver att även en ovan person ska kunna lyckas släcka elden. MSB rekommendear vidare en brandfilt i storleken 120 x 180 cm märkt med den europeiska standarden SS-EN 1869. Brandfilten lämpar sig för släckning av bränder i mindre föremål, så som i kläder, i grytor eller i en begränsad del av en möbel.

Ditt ansvar utanför din ytterdörr - Inga föremål såsom barnvagnar och skräp i trappuppgången
Trapphusen måste hållas fria från brännbara föremål såsom barnvagnar, kartonger och soppåsar. Detta är viktigt utifrån bland annat dessa skäl:
* Anlagda bränder, som är den vanligaste brandorsaken, startas genom att använda föremål i trapphusen.
* Vid en faktiskt brand kommer föremålen i trapphusen ytterligare att bidra till den mycket kraftiga rökutvecklingen.
* Föremålen försvårar framkomligheten när brandmän och sjukvårdspersonal försöker rädda liv.

Sidan senast ändrad 2018-05-31.

Bifogade filer